Plavání Kulíšek - Vaničkování a plavání dětí, manipulace s kojenci
volejte
773 669 103

Abeceda potápění

 

Pro informaci uvádím tzv.  Abecedu potápění, složitá je zejména pro rodiče, ale miminka to zvládají perfektně. :-)

 

Počáteční fáze s přetíráním obličeje případně kelímkem zvládne trénovat každý. Jen bych rozhodně nedoporučovala bez odborného dohledu první potopení !!!

 

Pro nácvik potápění u dětí využíváme tzv. Abecedu potápění. Je založena na vytvoření podmíněného reflexu na zvukový signál, tj. zatajení dechu před potopením na určitý signál.

Nejlehčí prvky abecedy potápění se dají učit už od narození u umyvadla. Prvky se učí postupně, rychlost se řídí dle reakcí dítěte. Každý prvek se alespoň 1 – 2 týdny trénuje a teprve potom po dokonalém zvládnutí se přidává nový. Dítě nikdy nenutíme.

U novorozence využíváme k nácviku potápění vrozeného reflexu zatajení dechu – kdykoliv se dotkneme rukou obličeje dítěte, dítě okamžitě reflexivně zatají dech (tento reflex, pokud se nevyužívá, sám vymizí ).

V potápění usilujeme o vytvoření podmíněného reflexu. Pro nácvik potápění užíváme tzv. signálu spojeného s oslovením dítěte. Ten slouží pro dítě jako upozornění před potopením a pro rodiče jako signál k zanoření dítěte. Podstatná je intonace hlasu, která musí být stále stejná.

Před každým prvkem z abecedy potápění je nutné nejprve dítě důrazně oslovit jeho jménem a hned poté vyslovit signál určený jen k potápění.

 

První body jsou základní, bez kterých nelze postoupit dál, další už jsou rozšířením již naučeného potápění.

1. Otření obličeje mokrou dlaní

po oslovení a signálu otřeme celý obličej mokrou dlaní od čela směrem k bradě

 

2. Polití obličeje z dlaně

voda v dlani, po oslovení a signálu polití obličeje od kořene nosu a hned následné otření obličeje dlaní

 

3. Polití kelímkem

začínáme s troškou vody a postupně vodu přidáváme, až dosáhneme polití celým kelímkem

4. Potopení s politím

usnadní dítěti vstup pod vodu, zároveň si dítě polévá a hned potopí

5. Potopení bez polití

učíme až po dokonalém zvládnutí prvku potopení s politím

6. Potopení s puštěním

trénujeme postupně, nejprve jen mírně uvolnit sevření a dítě vynořit

7. Potopení za hračkou

dítě se soutředí a těší na odměnu

8. Proplouvání obručí

optická bariera

9. Posílání s přetočením z bříška na záda

trénuje se tak orientace pod vodou

10. Schovávání

rodič drží dítě čelem k sobě stále ve stejné vzdálenosti a pomalu se sám zanoří, přidá bublání, vynoří se a udělá „kuk“, starší děti vybídnout, aby našli rodiče

11. Společné zanoření s rodiči

svislá poloha s držením okolo hrudníku, pokročilí si mohou dát pod vodou pusinku, udělat „berany duc“

12. „Pumpičky“ (zanoření rodič/dítě střídavě)

nejprve se zanoří a vynoří rodič, poté dítě

12. „Vodník“

rodič schová hlavu pod vodu a mává nad vodou – hodný vodník nebo hrozí prstem – zlý vodník, poté dítě napodobuje rodiče

13. Posílání dítěte pod vodou k okraji a následné ručkování

dítě se naučí chytnout okraje a ručkovat, velmi důležitý prvek, vždy spojovat s ručkováním (při náhodném pádu do vody dítě uplatní tuto dovednost)

14. Otáčení pod vodou

a) o 90° - okolo 7. měsíce, dítě držíme ve svislé poloze okolo hrudníku bokem k sobě, po signálu zanoříme a dotočíme pod vodou, vynoříme obličejem k sobě b) o 180° c) o 360° d) točení – okolo 2 let, dítě se otáčí samo pod vodou · otáčení střídat na obě strany

15. Posílání dvou dětí v protisměru mezi dvěma osobami

dvě maminky každá s dítětem se postaví proti sobě, společně zanoří své dítě a křížem ho pošle dopředu, dítě se vynoří u jiné maminky

16. společné plavání pod vodou s rodičem

velmi náročné, rodiče učíme postupně, kdo si není jistý, raději nejprve nacvičovat s panenkou a) s dítětem před sebou – rodič drží dítě před sebou kolem hrudníčku, rodič se odrazí od stěny bazénu, zanoří se i s dítětem a vynoří se před instruktorkou nejprve dítě a poté rodič b) s dítětem na zádech – dítě se drží rodiče ze zadu za krk nebo za plavky, jednodušší pro rodiče, náročnější pro dítě (15. měsíců – 2 roky)

17. Válení sudů

trénujeme v polonafouklém kruhu, dítěti pomáháme otáčet nohama, samostatně bez kruhu zvládne kolem 3 let

18. Kotouly pod vodou

Novinky

REFERENCE

Zde můžete napsat zkušenosti z vaničkování se mnou. Děkuji ;-)

plavani@klenkova.cz

Zavolejte nebo napište si pro termín, na první vaničkování docházím co nejdříve :-)